برچسب: امام علی

۰

هل یرجع العبد الآبق الا الی مولاه

امشب دوباره خودم… قرآنم…. کتاب دعایم…. راهی جای می شویم…. که دوباره عـــلـــی و فرزندانش می شوند واسطه ی ندانم کاری های من!!! کاش امشب ، ” آدم ” شوم...

خاطره ی مسجد کوفه ۰

خاطره ی مسجد کوفه

مسجد کوفه نماز را به جماعت خواندم ….. امام جماعت که بود را نمی دانم …. فقط می دانم کل نماز تمام حواسم پی ِ محراب ِ طلا گرفته ی...

توافق بد ۰

توافق بد

وقتی انصار و مهاجرین در سقیفه توافقی بد کردند فاطمه در مدینه کشته شد و حسین در کربلا…

زنجیر پاره کردن بزدل خیبر ۰

زنجیر پاره کردن بزدل خیبر

بزدل خیبرپشت درب خانۀ  فاتح خیبر نعره می کشد. خبر دارد پیامبر علی را دعوت به صبر کرده است پس با  خیال راحت جلوی خانۀ علی زنجیر پاره کرده و...