برچسب: کوفه

خاطره ی مسجد کوفه ۰

خاطره ی مسجد کوفه

مسجد کوفه نماز را به جماعت خواندم ….. امام جماعت که بود را نمی دانم …. فقط می دانم کل نماز تمام حواسم پی ِ محراب ِ طلا گرفته ی...

۰

دعای فرج تا قتلگاه

امشب همه دعای فرج می خوانند… و من از ترس به گوشه ایی پناه می برم…. سراسر دلشوره و دلهره چرا که دعای فرجت، بوی قتلگاه می دهد!! هنوز در...

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟ ۰

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟

مگر از حسینیه های کوفه برای حسین نامه ننوشتن؟ همه مساجد شهر نامه دادند!حتی بچه های مسجد کوفه… مگر  عاشقان اهل بیت،محبان حسین،محبان علی  دست به قلم نشدند؟ پس ۱۸ هزار...