موج ترویج همجنسبازی به محصولات لبنی رسید !

در اقدام بی سابقه ای دو شرکت برجسته ی (میهن) و (دامداران) در محصول و تبلیغات خود از نمادهای همجنسبازی استفاده نمودند. 🔻استفاده ی از یونیکورن یا اسب تک‌شاخ 🦄...