برچسب: غیبت کبری

0

دعای فرج تا قتلگاه

امشب همه دعای فرج می خوانند… و من از ترس به گوشه ایی پناه می برم…. سراسر دلشوره و دلهره چرا که دعای فرجت، بوی قتلگاه می دهد!! هنوز در...