هلوکاست واقعی

خدایا بسوزان گناهانم را بگذار لااقل دنیا یک هلوکاست واقعی ببیند!