دسته: حرف های گنده گنده

سیاسی

راه حل پایان تحریم ها ۰

راه حل پایان تحریم ها

تحریم چیز جدیدی نیست تحریم ها از ۷ محرمِ  سال۶۱ آغاز شدند… وحسین راه شکست تحریم ها را نشان داد… التماس و مذاکره و چیک چیک فلشها، نه!هرگز! چکاچک شمشیرها،نیزه...