دسته: آدم شدن

نکات اخلاقی

بت بزرگ ۰

بت بزرگ

بت های کوچک را شکستم حالا باید تبر را بگذارم روی دوش خودم

دقت در بیت المال تا کجا ۰

دقت در بیت المال تا کجا

الإمام علی «علیه السلام» من کتاب له إلى عمّاله: أدقّوا أقلامکم، و قاربوا بین سطورکم، و احذفوا من فضولکم، و اقصدوا قصد المعانی. و إیّاکم و الإکثار! فإنّ أموال المسلمین لا...