دسته: او آمد

امام زمان

0

دعای فرج تا قتلگاه

امشب همه دعای فرج می خوانند… و من از ترس به گوشه ایی پناه می برم…. سراسر دلشوره و دلهره چرا که دعای فرجت، بوی قتلگاه می دهد!! هنوز در...

چراغانی نیمه شعبان 0

چراغانی نیمه شعبان

خیابانها را چراغانی و دل را لجن مالی کردیم برایت و طلبکارانه گفتیم “چرا نمی آیی؟” پی نوشت: به مناسبت نیمه شعبان