چهل حدیث انگیزشی

تلاش و پشتکار

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من ركب جدّه قهر ضدّه

كسي كه بر مركب تلاش و جديّت سوار شود، دشمنش را مقهور كند

همت بلند

امام علی علیه السلام می فرمایند:

قدر الرّجل علي قدر همّته و عمله علي قدر نيّته

قدر و منزلت مرد به قدر همّت او است و عمل و كردارش به اندازه نيّت و قصد او

مداومت

امام علی علیه السلام می فرمایند:

عليك بادمان العمل في النّشاط و الكسل

بر تو باد مداومت عمل در خوشحالي و بي حالي

بیحالی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من قعد عن حيلته اقامته الشّدائد

كسي كه از چاره انديشي كار خويش بنشيند (و براي آن حركتي انجام ندهد) سختيها او را به پا دارند (و گرفتارش كنند)

تنبلی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

بالتّواني يكون الفوت

از دست رفتن فرصتها و كارهاي مهم بخاطر تنبلي و سستي است

اراده

امام علی علیه السلام می فرمایند:

تداو من داء الفترة في قلبك بعزيمة، و من كري الغفلة في ناظرك بيقظة

مداوا كن درد سستي را در دل خويش به تصميم و اراده ، و از چرت زدن خود به بيداري

مطالعه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

العلم يرشدك و العمل يبلغ بك الغاية

علم تو را راهنمايي کند و عمل تو را به نهايت خواسته‏ات برساند

تجربه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من اكثر مدارسة العلم لم ينس ما علم و استفاد ما لم يعلم

كسي كه گفتگو و درس گرفتن و كاوشهاي علمي را بسيار كند فراموش نكند آنچه را ياد گرفته و بهره گيرد آنچه را نميداند

عمل

امام علی علیه السلام می فرمایند:

المتعبّد بغير علم كحمار الطّاحونة يدور و لا يبرح من مكانه

عبادت كننده بدون علم و دانش همانند الاغ آسيا است كه گردش ميكند و دور ميچرخد، ولي از جاي خود بيرون نرود

کائنات

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من تأيّد في الأمور ظفر ببغيته

هر كس در كارها (از طرف خداوند) تأييد و ياري شود به هدف و آرمان خود خواهد رسيد

عادات غلط

امام علی علیه السلام می فرمایند:

طهّروا انفسكم من دنس الشّهوات تدركوا رفيع الدّرجات

جانهاي خود را از چركي خواهشها و شهوات پاك كنيد تا به درجه‏هاي والا و رفيع برسيد

هرزگی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من أطلق طرفه جلب حتفه

كسي كه چشم خود را رها كند مرگ خود را (به سوي خود) جلب كرده است

تن آسایی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

هيهات من نيل السّعادة السّكون الي الهوينا و البطالة

چه دور است از رسيدن به سعادت كسي كه به تن آسايي و بيكاري تن داده است

گناه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ما زالت عنكم نعمة و لا غضارة عيش الّا بذنوب اجترحتموها و ما اللَّه بظلّام للعبيد

هيچ نعمتي و هيچ فراخي و وسعتي در زندگي از شما گرفته نشود جز به خاطر گناهاني كه انجام دهيد و گر نه خداوند نسبت به بندگان خود ستمكار نيست

بیکاری

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من الفراغ تكون الصّبوة

از فراغت و بيكاري ميل به ناداني و لذتهاي جواني سرچشمه گيرد

شهوت

امام علی علیه السلام می فرمایند:

حرام علي كلّ عقل مغلول بالشّهوة ان ينتفع بالحكمة

بر هر عقلي كه اسير شهوت باشد حرام است كه به حكمت سودمند گردد

بازیگوشی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ان كنتم للنّجاة طالبين فارفضوا الغفلة و اللّهو، و الزموا الاجتهاد و الجدّ

اگر طالب رستگاري هستيد بيخبري و بازيگوشي را به يكسو افكنيد، و پيوسته تلاش و كوشش كنيد

جنگیدن

امام علی علیه السلام می فرمایند:

الفضيلة غلبة العادة

فضيلت و برتري به غالب آمدن بر عادت است

ترس

امام علی علیه السلام می فرمایند:

احذروا الجبن فانّه عار و منقصة

از بزدلي و ترس بپرهيزيد كه ننگ و نقصان است

وابستگی

امام حسن عسگری علیه السلام می فرمایند :

مَا أَقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ تَکُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ

چه زشت است برای مؤمن به چیزی دلبستگی پیدا کند که مایۀ خواری اوست

سختی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

بالمكاره تنال الجنّة

با تحمل سختيها و ناخوشيها بهشت به دست آيد

توسل

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ذكر اللَّه تستنجح به الامور و تستنير به السّرائر

به وسيله ياد خدا كارها به پيروزي رسد، و درونها روشن شود

تهذیب نفس

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ذروة الغايات لا ينالها الّا ذووا التّهذيب و المجاهدات

به قله‏هاي مدارج عاليه نميرسند مگر آنها كه تهذيب نفس كرده و با آن پيكار ميكنند

خوش برخورد

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ادرك النّاس لحاجته ذو العقل المترفّق

در ميان مردم كسي زودتر به خواسته خود ميرسد كه عاقل و نرمخو باشد

اولویت بندی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

انّ رأيك لا يتّسع لكلّ شي‏ء ففرّغه للمهمّ

به راستي كه رأي و انديشه تو گنجايش همه چيز را ندارد، در اين صورت آن را به كار مهمّ اختصاص ده

کار به فردا انداختن

امام باقر علیه السلام می فرمایند:

إيّاكَ و التَّسويفَ فإنّهُ بَحرٌ يَغرَقُ فيهِ الهَلْكى

بپرهیز از كار امروز به فردا انداختن زيرا اين كار دريايى است كه مردمان در آن غرق و نابود مى شوند

افسوس

حضر علی علیه السلام می فرمایند:

لَا تُشْعِرْ قَلْبَکَ الْهَمَّ عَلَى مَا فَاتَ فَیَشْغَلَکَ عَنِ الِاسْتِعْدَادِ عَمَّا هُوَ آت

افسوس های گذشته را در دل خود بیدار مکن زیرا تو را از آمادگی برای پیروزی باز می دارد

پیش بینی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

التّدبير قبل العمل يؤمن من النّدم

چاره انديشي پيش از انجام كار آدمي را از پشيماني در امان دارد

آزاد اندیشی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء

كسي كه به استقبال آراي مختلف برود جايگاه خطا را بشناسد

مخفی کردن

امام علی علیه السلام می فرمایند:

أنجح الامور ما احاط به الكتمان

پيروزمندترين كارها آن است كه پنهان كاري و كتمان آن را فراگيرد

تمرکز

امام علی علیه السلام میفرمایند :

مَنْ أَوْمَأَ إِلَی مُتَفَاوِتٍ، خَذَلَتْهُ الْحِیَلُ

کسی که به کارهای گوناگون پردازد ،خوار شده، پیروز نمی گردد

تلاش

امام رضا علیه السلام می فرمایند :

مَن سَألَ اللّه َ التَّوفيقَ و لَم يَجتَهِد فَقَدِ استَهزَأَ بِنَفسِهِ

هر كس از خدا توفيق بخواهد و تلاش نكند ، خود را مسخره كرده است

تجربه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

الظّفر بالحزم، و الحزم بالتّجارب

پيروزي به دور انديشي است، و دور انديشي به استفاده از تجربه‏هاست

سحرخیزی

پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند :

باكِروا في طَلَبِ الرِّزقِ و الحَوائجِ فَإنَّ الغُدُوَّ بَرَكَةٌ و نَجاحٌ
صبح گاهان در جست و جوى روزى و در پى تأمين نيازهاى زندگى باشيد زيرا بركت و توفيق در صبح گاه نهفته است

تمیز کار کردن

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من عمل بالسّداد ملك

كسي كه به درستي عمل كند مالك پيروزي و سعادت گردد

تحمل

امام علی علیه السلام می فرمایند:

بالاحتمال و الحلم يكون لك النّاس انصارا و أعوانا

با تحمل و بردباري، مردمان يار و ياور تو گردند

سرسختی

حضرت علی علیه السلام می فرمایند :

إذا خِفْتَ صُعوبَةَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ يَذِلَّ لكَ

هرگاه از سختى كارى ترسيدى در برابر آن سرسختى نشان ده ، رامت مى شود

جربزه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

إذا هِبتَ أمراً فَقَع فیهِ فإنَّ شِدَّةَ تَوَقّیهِ أعظَمُ مِمّا تَخافُ مِنهُ

هرگاه از کاری ترسیدی خود را در آن بینداز؛ زیرا ترس از آن کار بزرگتر از خود آن کار است

تمرکزخالصانه

امام علی علیه السلام می فرمایند:

من أخلص بلغ الآمال

كسي كه اخلاص دارد به آرمانهاي خود خواهد رسيد

برنامه ریزی

امام جواد علیه السلام می فرمایند :

مَن لَم يَعرِفِ المَوارِدَ أعيَتْهُ المَصادِرُ

كسى كه راه ورود به كارى را نشناسد ، راه برون شدن از آن درمانده اش مى كند

مطالب مرتبط

۵ دیدگاه‌

 1. محمد محسن گفت:

  کاش منبع احادیث را می نوشتید

 2. shahiidsho گفت:

  جالب بودن
  منتظر کارهتی بعدی هستیم

 3. saardook گفت:

  سلام.
  امیدوارم موفق باشید.

 4. مرضیه گفت:

  بسیار عالی بود مخصوصا حدیثی که در مورد جربزه نوشته بودید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *