مُنــذِرون بهترین

۳

تشیع شهدای غواص اصفهان

دیروز ساعت ۵ بعداز ظهر شهر اصفهان میهمان نه میزبان شهدا بود چه غوغایی بود…   تصمیم گرفتم قبل از اینکه تابوت شهدا را بیاورند...

آبشار ۰

آبشار

روسری که برداشتی آب از دهن کوه سرازیر شد آبشار نام گرفت

مرگ بر آمریکا ۰

مرگ بر آمریکا

حسین (علیه السلام ) پای شعار مرگ بر یزید شهید شد حالا این ما و این مرگ بر آمریکا

سکولاریسم دینی ۰

سکولاریسم دینی

برای انقلابی کردن بعضی از طلبه ها هنوز بهترین راه پایین انداختنشان از طبقه دوم فیضیه می باشد

۰

اشتباه کردم

مشکل اقتصادی مشکلات تحصیلی ضعیف شدن جسمی ، روحی از بین رفتن تمام موقعیت ها پراکنده شدن رفیق ها و تنها شدن از بین رفتن...