برچسب: گشت ارشاد

۰

جنگ با چادر

جنگ بر روی چادر آغازش کربلا بوددشمن می خواهدچادر از سر زنان حسینی بردارد…اولین هسته مقاومت تشکیل می شودبه فرماندهیزینب (سلام الله علیها)

به خدا دین ما،دین منطق وعقله ۰

به خدا دین ما،دین منطق وعقله

شب جمعه ی گذشته بود ساعت حدودا یک نصف شب بود رفته بودم گلستان شهداء قدم میزدم که دیدم چندتا خانم باوضعیت حجابی فوق العاده زننده وارد گلستان شدند انگار...