برچسب: کربلا

۰

جنگ با چادر

جنگ بر روی چادر آغازش کربلا بوددشمن می خواهدچادر از سر زنان حسینی بردارد…اولین هسته مقاومت تشکیل می شودبه فرماندهیزینب (سلام الله علیها)

محدودیت ۰

محدودیت

راهیان نور تعطیل اعتکاف تعطیل محرم تعطیل اربعین تعطیل مسجد و هیات و حسینیه تعطیل حرمم تعطیل  در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم #ویران_شود_این_شهر_که_میخانه_ندارد

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟ ۰

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟

مگر از حسینیه های کوفه برای حسین نامه ننوشتن؟ همه مساجد شهر نامه دادند!حتی بچه های مسجد کوفه… مگر  عاشقان اهل بیت،محبان حسین،محبان علی  دست به قلم نشدند؟ پس ۱۸ هزار...

لاف زدن ۰

لاف زدن

کوفیان در یاری از امام “لاف” می زدند این را فقط کمی دیر فهمیدند یعنی درست زمانی که تنی بود از امام اما سری نه…!

فصل کاشت ۰

فصل کاشت

با اشک بر حسین اب به هکتار هکتار از  زمین های دل رسید حالا فصل کاشت است منبری را بگو بسم الله!