شهادت سید ابراهیم رئیسی

هشتمین رئیس جمهور خادم امام رضا (علیه السلام) بود سالها برایش نوکری کرد و در شب میلاد اربابش به او پیوست .