برچسب: نیمه شعبان

نیمه شعبان آمریکایی ۰

نیمه شعبان آمریکایی

همین نیمۀ شعبان کافی بود برای چندین سال عقب انداختن ظهور… از صبح تا حالا سمفونی شیطان در صداوسیما برپاست….

۰

دعای فرج تا قتلگاه

امشب همه دعای فرج می خوانند… و من از ترس به گوشه ایی پناه می برم…. سراسر دلشوره و دلهره چرا که دعای فرجت، بوی قتلگاه می دهد!! هنوز در...

چراغانی نیمه شعبان ۰

چراغانی نیمه شعبان

خیابانها را چراغانی و دل را لجن مالی کردیم برایت و طلبکارانه گفتیم “چرا نمی آیی؟” پی نوشت: به مناسبت نیمه شعبان