برچسب: مسجد

3

مسجد آدم کش

مسجد آدم کش در شهرری ! در نزدیکى ابن بابویه مسجدی بود که معروف شده بود به مسجد آدم کش،هر کس اگر شب در مسجد می ماند ، فردا جنازه...

محدودیت 0

محدودیت

راهیان نور تعطیل اعتکاف تعطیل محرم تعطیل اربعین تعطیل مسجد و هیات و حسینیه تعطیل حرمم تعطیل  در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم #ویران_شود_این_شهر_که_میخانه_ندارد

0

هل یرجع العبد الآبق الا الی مولاه

امشب دوباره خودم… قرآنم…. کتاب دعایم…. راهی جای می شویم…. که دوباره عـــلـــی و فرزندانش می شوند واسطه ی ندانم کاری های من!!! کاش امشب ، ” آدم ” شوم...