برچسب: مداحی

سگ بازی در هیات ۰

سگ بازی در هیات

اینان که قلاده گردن انداخته اند و شبانه پارس می کنند در هیاتی… و گندکاری هایشان را به اسم امام حسین تمام می کنند بدانند که از سگ بودن هم...

مداحی رقاصم رقاصم؛رقاصه عباسم ۲

مداحی رقاصم رقاصم؛رقاصه عباسم

هنوز مدت کوتاهی از مداحیه سخیف نوار مغز سرم نگذشته که دوباره انسانی خالی از شعور که اسم خود رامداح گذاشته شعری خوانده بانام رقاصم رقاصم رقاصه عباسم البته باید...