برچسب: قلاده

سگ بازی در هیات ۰

سگ بازی در هیات

اینان که قلاده گردن انداخته اند و شبانه پارس می کنند در هیاتی… و گندکاری هایشان را به اسم امام حسین تمام می کنند بدانند که از سگ بودن هم...