چهل حدیث انگیزشی

تلاش و پشتکار امام علی علیه السلام می فرمایند: من ركب جدّه قهر ضدّه كسي كه بر مركب تلاش و جديّت سوار شود، دشمنش را مقهور كند همت بلند امام...