آفساید عبادات بی اخلاص

پرچم خدا بالاست… این کار خوب هم در آفساید بود!