برچسب: روضه

فصل کاشت ۰

فصل کاشت

با اشک بر حسین اب به هکتار هکتار از  زمین های دل رسید حالا فصل کاشت است منبری را بگو بسم الله!

سگ بازی در هیات ۰

سگ بازی در هیات

اینان که قلاده گردن انداخته اند و شبانه پارس می کنند در هیاتی… و گندکاری هایشان را به اسم امام حسین تمام می کنند بدانند که از سگ بودن هم...