راه حل آژادی فلسطین

برای آزادی فلسطین کافی است مقصد پایانی راهپیمایی روز قدس مسجدالاقصی باشد!