برچسب: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان

۰

دوره تربیت مربی سواد رسانه

🔰 اوّلین دوره تربیت مربی سواد رسانه و فضای مجازی 🔻مزایا: معرفی به مدارس و مراکز متقاضی/ گواهی دوره مربی‌گری سواد رسانه/ عضویت در کارگروه تخصصی سواد رسانه 🔹 ثبت...