برچسب: دختر

۰

اسلحه ی دشمن در جنگ نرم

به نظر شما دشمن با چه سلاحی به ما هجوم می آورد نکنه فکر کردیم جنگ نرم هم مثل جنگ های دیگه میمونه چرا ما تا خون نبینیم و قضیه...