برچسب: حضرت زهرا

توافق بد ۰

توافق بد

وقتی انصار و مهاجرین در سقیفه توافقی بد کردند فاطمه در مدینه کشته شد و حسین در کربلا…

فرصت شرکت جهاد در جنگ ۰

فرصت شرکت جهاد در جنگ

شمشیری که برای جهادیک عمر در غلاف بود پهلوی تو را شکست . . بعد از پیامبر جنگ نرفته ها و فراری های از میدان سردار جنگیدن با دختر پیامبر...