پروپاگاندای گوشت تلخ

🔹به نظر می رسد پروپاگاندای « گوشت تلخ » برای تخریب حجت الاسلام پناهیان، آدرس انحرافی است. اینکه گفته شد این تعبیر از زبان دشمنان حضرت است هم، بی اثر...