عذاب وژدان

خدایا باز مرتکب گناه شدم. به زودی وزارت امور خارجۀ دلم این حرکت را به شدت محکوم خواهد کرد!