برچسب: اعتکاف

۰

داستان عشق پارت پنجم

روزهای اعتکاف آمداعتکاف آن سال، من هم خواستم مثل او به خلوتگاه بروم. می خواستم من هم، کمی گُم بشوم‌، تا شاید بفهمم، بودنِ با خالق، به دور از هیاهوی...

محدودیت ۰

محدودیت

راهیان نور تعطیل اعتکاف تعطیل محرم تعطیل اربعین تعطیل مسجد و هیات و حسینیه تعطیل حرمم تعطیل  در حسرت یک نعره ی مستانه بمردیم #ویران_شود_این_شهر_که_میخانه_ندارد