برچسب: اصفهان

به خدا دین ما،دین منطق وعقله ۰

به خدا دین ما،دین منطق وعقله

شب جمعه ی گذشته بود ساعت حدودا یک نصف شب بود رفته بودم گلستان شهداء قدم میزدم که دیدم چندتا خانم باوضعیت حجابی فوق العاده زننده وارد گلستان شدند انگار...