تاثیر عروسک ها و تربیت خانواده

آقای مادر! همان دخترک نازی را که شبها با عروسک باربی به رختخواب میفرستادی! حالا شده عروسک باربی رختخواب این و آن!