ارزان ترین کالای شب عید

این بی حجابی ها به من فهماند! ارزان ترین کالا شب عید ناموس بعضی هاست!