از نذری کاندوم تا کمپین عکس نودی

🔻 درشب مفقود شدن هلی‌کوپتر رئیس جمهور در حالی که مردم به دعا مشغول بودند کمپینی را در توئیتر شاهد بودیم که اگر این ماجرا ختم به وفات رئیس جمهور...