قیچی کردن رابطه با الله اکبر(6)

الله اکبر اول نماز فرموده‌اند دست که بالا می‌آید، به محاذی گوش می‌رسد، یک اشاره‌ای به عقب هست؛ یعنی باز هم در آن قطع ارتباط هست. الله اکبر نماز مدام...