آتش پرستی از کجا شروع شد

آتش پرستیبعد از گلستان شدن آتش به ابراهیم باب شد شاید برای همین فاطمه و بچه های فاطمه راضی نشدند آتش در مدینه و کربلا گلستان شود!