دسته: من و من

۰

هل یرجع العبد الآبق الا الی مولاه

امشب دوباره خودم… قرآنم…. کتاب دعایم…. راهی جای می شویم…. که دوباره عـــلـــی و فرزندانش می شوند واسطه ی ندانم کاری های من!!! کاش امشب ، ” آدم ” شوم...

۰

شبگرد دل شکسته (۲)

شب دومی که میرفتم قبرستان تخت فولاد ساعت از نیمه شب گذشته بود که خودم را رساندم وسط قبرها وقتی اطرافم رامشاهده کردم بیابانی بود پر ازسنگ قبر که برایم...

۰

آزاد سازی دلم از دامین غیر

    تا تکلیف  روشن شود برای که می تپد این دل …                                                            باید اول “نوار قلب” بگیری…! برای دوستی با...

۰

جا مانده از کاروان عشق

کاری واسه دل آشوبم کن                                                              جون مادرت فقط خوبم کن همین...

۰

سینه خیز تا محرم

بالگدی ازشهرالله بیرونم کردند سینه خیز خود رابه محرم خواهم رساند (نفس های به شماره افتاده است) وقتی ماه رمضان آمدچقدرخوشحال بودم!چقدربرنامه ریزی کرده بودم برای تغییری که دیگر برگشتی...