دسته: حضرت عاشوزا

امام حسین علیه السلام

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟ ۰

حسین (ع) را چه کسانی کشتند ؟

مگر از حسینیه های کوفه برای حسین نامه ننوشتن؟ همه مساجد شهر نامه دادند!حتی بچه های مسجد کوفه… مگر  عاشقان اهل بیت،محبان حسین،محبان علی  دست به قلم نشدند؟ پس ۱۸ هزار...