دسته: ریزنوشت

۰

هوای ابری

مردم هوای ابری را دوست دارندبرای همین خورشید هنوز پشت ابرهاست!!

۰

جنگ با چادر

جنگ بر روی چادر آغازش کربلا بوددشمن می خواهدچادر از سر زنان حسینی بردارد…اولین هسته مقاومت تشکیل می شودبه فرماندهیزینب (سلام الله علیها)

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین ۰

تفسیر جدید از لا اکراه فی الدین

به نظرم در تفسیر آیه ی لا اِکراهَ فی الدین باید گفت لا اِکراهَ فی دینی که شما ساختید وگرنه دین خدا را که کسی اکراه به قبولش ندارد