دسته: من و ما

2

مشهد اردهال و اجساد سالم

مردم منطقه فین کاشان، در سال 113 هجری، قاصدی را به نام “عامر بن ناصر فینی” به مدینه نزد امام محمد باقر(ع) فرستادند و از آن امام، درخواست تعیین مرجعی برای شیعیان این منطقه...

0

علت آمدن شاه چراغ به شیراز

جناب سید امیر احمد (شاه چراغ) به اتفاق جناب سید امیر محمد عابد و جناب سید علاء الدین حسین، برادران معظم و جمع کثیری از برادرزادگان و اقارب و دوستان، به قصد زیارت حضرت...

2

مسجد آدم کش

مسجد آدم کش در شهرری ! در نزدیکى ابن بابویه مسجدی بود که معروف شده بود به مسجد آدم کش،هر کس اگر شب در مسجد می ماند ، فردا جنازه او را از آن...

1

ازدواج یک انقلابی متفاوت از دیگران

انگار همین دیروز بود که بااو آشنا شده بودم چقدر زود گذشت هشت سال دوستی و رفاقت جانانه دقیقا هشت سال قبل اولای مهر بود که با او آشنا شدم اولین تجربه ی رفاقت...