منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گناه» ثبت شده است

این همه غصه

بی دلیل نیست

گناه مادر غصه هاست

مــنذِرون ...

گناهان گذشته ام

هر روز از من

سان می بینند!

 

انگار قرار نیست رهایم کنند

کابوس گناه

یقه ام را سفت چسبیده است!

مــنذِرون ...

فرمود دست شیطان رمضان بسته است

خواست ثابت کند به ما

کرم ازخودته...

مــنذِرون ...

مدتهاست

دوشخصیتی شده ام

بین گناه و توبه

در رفت و امدم

مــنذِرون ...

خودمانیم خدا

انگار دوست داری مرا همیشه گنه کار ببینی!

خودت می دانی

گاهی نمی خواهم

ولی می شود

مثل همین امروز

نماز صبح!

مــنذِرون ...

کسی گفت برای آمدنش چه کنیم؟

گفتم نمی خواهد کاری کنی.

فقط کاری نکن برای نیامدنش!

مــنذِرون ...

جمعه ها

ادای وای نیامدنت را در می اوریم

و دوباره شنبه را با گناه آغاز می کنیم.

مــنذِرون ...

من قهرمان

چندین دوره المپیک گناه ام

مشعل جهنم را قرار است

من روشن کنم!

مــنذِرون ...

سلام بر حسین یعنی

حسین جان قول می دهم

از طرف من در امن و امان باشی

قول می دهم شما را

با معاصی و

نافرمانی ها

اذیت نکنم!

.
.
.
حالا فهمیدی چرا جواب سلام را نمی شنویم
چون سلاممان راست نیست!
مــنذِرون ...

ما گناه می کنیم و خدا

غیبت تو را تمدید می کند!

مــنذِرون ...