برچسب: موسیقی

۴

آرامش ابدی در گرو یک مبارزه است (۱)

دوباره میگویم همان حرف های تکراری                                   توبه های تکراری             ادم  های تکراری من مانده ام       این گناه کی قرار است تکراری شود؟! هر روزاین لامصب...

۷

سین مثل سینه زنی

کوفیان ناموس کاروان حسینی را از میان نامحرمان بردند ؛ گفتند این  مد روزه ماها در وبلاگهامون کنار دخترکان عاشق ؛ از قیام حسینی نوشتیم گفتیم...