برچسب: مد

۱

مشکی رنگ عشقه!!!

وقتی مشکی مد باشه وقتی مشکی مد باشه : خوبه وقتی رنگ مانتو شلوار باشه :خوبه وقتی رنگ عشقه :خوبه! وقتی رنگ کت و شلوار...

۷

سین مثل سینه زنی

کوفیان ناموس کاروان حسینی را از میان نامحرمان بردند ؛ گفتند این  مد روزه ماها در وبلاگهامون کنار دخترکان عاشق ؛ از قیام حسینی نوشتیم گفتیم...

۲

شنیدی میگن دلت پاک باشه

بهش گفتم: امام زمان (عج) رو دوست داری؟ گفت: آره ! خیلی دوسش دارم گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟ گفت: آره...