برچسب: فرج

منتظران خیالی ۰

منتظران خیالی

جمعه ها ادای وای نیامدنت را در می اوریم دوباره شنبه را با گناه آغاز می کنیم.

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند