منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «غیبت» ثبت شده است

خیابانها را چراغانی

و دل را لجن مالی کردیم برایت

و طلبکارانه گفتیم

"چرا نمی آیی؟"

پی نوشت:

به مناسبت نیمه شعبان

مــنذِرون ...

ده دقیقه مانده است!

هنوز جمعه است و

هنوز من چشم به راه...

مــنذِرون ...

مردم هوای ابری را دوست دارند

برای همین خورشید هنوز پشت ابرهاست!!

مــنذِرون ...

دعای ندبه

حضوروغیاب

منتظران بود

مــنذِرون ...

یک صبح جمعه بر شما ندبه نکردم

بر من هزاران ندبه کردی ای امامم!

مــنذِرون ...

با آمدنش معشوقان امروزی

روبرویش خواهند ایستاد

که چرا عاشقان ما عاشقت شدند!!؟

مــنذِرون ...

علی 25 سال و تو .....

حسابش از دست ما در رفت آقا چند سال  عزلت و خانه نشینی؟

مــنذِرون ...

نیامد
تا شاید
به خودمان
بیاییم!

مــنذِرون ...

دعا برای ظهورت خرجی نداشت،داشت؟

از این هم دریغ کرده ام چرا؟

مــنذِرون ...

راه ظهورت را بستم

باشد قبول اما

خدا را چه دیدی شاید قرار است حر تو باشم!

مــنذِرون ...