برچسب: سیاست

اصلاح طلبان ۰

اصلاح طلبان

اصلاح طلبان اگر قدری به فکر اصلاح خود بودن هر روز یکی از انان را در شبکه های ضدانقلاب زیارت نمی کردیم!

۱

چفیه های انگلیسی

جریان افراطی یهود = صهیونیست جریان افراطی اسلام = تکفیری ها،وهابیت جریان افراطی تشیع= بیت مرجع لندن نشین جریان افراطی ولایتی= ؟ به تیتر بالا...