برچسب: سبک ترانه

۰

مداحی نوار مغز سرم

به تازگی کلیپی تحت عنوان مداحی نوار مغزم منتشر شده است که بسیار تاسف آور است توسط افرادی که خود را به دروغ مداح اهل...