برچسب: رمضان

۰

مذاکرات من و خدا ادامه دارد

مذاکرات در شهر رمضان ادامه دارد طرفین برای توافق در شب قدر اعلام امادگی کرده اند پیش نویس این قطعنامه بر محور اصرار خدا بر...

۰

توبه میخواهم

خدایا وزارت راه بهت گیر نمیده پس دوربرگردان این اتوبان زندیگم کو میخوام برگردم متاسفانه خدایا باید بگم ترمز هم ندارم باید باهمین سرعت دوربزنم...

۰

سینه خیز تا محرم

بالگدی ازشهرالله بیرونم کردند سینه خیز خود رابه محرم خواهم رساند (نفس های به شماره افتاده است) وقتی ماه رمضان آمدچقدرخوشحال بودم!چقدربرنامه ریزی کرده بودم...

۱

خطبه ی آخرین جمعه ی ماه شعبان

آخرین جمعه ی ماه شعبان بود… پیغمبر(ص) درحال سخنرانی بودند که حضرت علی (ع)ایستادند وگفتند یارسول الله بهترین کار توی ماه رمضان چیه؟!؟ پس فرمود«اى...