برچسب: دعا

۲

شبِ آشتی کنان با معشوق

***یک شب بامعشوق*** امشب که من بودم کنارت تازه میفهمم چه میگفت خدا: بهتر ازهزار ماه است امشب خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ امشب دوباره خودم… قرآنم…....

۲

توفیق زیارت میخواهی ؟!؟

یادتونه دو هفته ی قبل بود که خداحافظی کردم که راهی حرمم  چند قطره اشک                                وبعد لبخند می زنی و                                 پنجره فولاد...