برچسب: بازیگر

قهرمانان پوشالی ۰

قهرمانان پوشالی

غرب در تب امام می سوزد این را از فیلم ها و قهرمانان تخیلی شان می فهمم

۳

پیشکسوت در فحشاء

عذر خواهی میکنم قبل از شروع حرفام از گذاشتن عکسای چنین لجن هایی… آدم این جور بازیگرها را که می بینه یک فایده ای که...