منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امتحانات» ثبت شده است

جای علم

دنبال درس رفتم!

خسر

انسان لفی خسر منم!

مــنذِرون ...

تنها مرجع قانونی که حق برگزاری امتحان دارد

خداست...

بس کنید این خدابازیها را...

مــنذِرون ...

امتحان می شوی

به شکست ها

و پیروزی ها

این سنت خداست.

مــنذِرون ...

خواستیم امتحانت کنیم

دعا کردیم...!!

خواستی امتحانمان کنی

مستجاب نکردی ..!!

مــنذِرون ...

هر روز یک لیست پر از قرارهای ملاقات

و کارهایی که باید انجام بدهم روی میزم می گذارد

مدیر برنامه هایت خداست

مــنذِرون ...

خدایا

کمی سرم داد بزن!

از این همه سکوت،

دلم شور میزند!

مــنذِرون ...

تو دنبال آزمایش و

من دنبال آسایش

برای همین آبمان

در یک جوی نمی رود خدا...!

مــنذِرون ...

هنوز دعایمان

بوی امتحان خدا می دهد!

.

.

.

چرا باید یک دنیا تردید ما را

بله بگوید خدا؟!

مــنذِرون ...

دارم تحت برنامه زندگی می کنم

همین امروز

خدا چند قرار برایم تدارک دیده بود

و من فقط در برخوردها ادای اختیار داشتن در می آوردم!

بازی هر روزم همین شده است

مــنذِرون ...

من مداد و

هر بلا مدادتراش!

دارد خدا تراش می دهد مرا....


 
مــنذِرون ...