برچسب: امام زمان

نتیجه لاف زدن ۰

نتیجه لاف زدن

کوفیان در یاری از امام لاف می زدند این را فقط کمی دیر فهمیدند یعنی درست زمانی که تنی بود از امام اما سری نه…!

علت غیبت ۰

علت غیبت

خدا می خواست دستمان به خون امام آغشته نشود… برای همین غیبتش را رقم زد!

منتظران خیالی ۰

منتظران خیالی

جمعه ها ادای وای نیامدنت را در می اوریم دوباره شنبه را با گناه آغاز می کنیم.

ما اهل کوفه هستیم ۰

ما اهل کوفه هستیم

غیبت تو یعنی ما اهل کوفه هستیم و مهدی تنها می ماند!

ظهور کرد ۰

ظهور کرد

امام زمان خواهد امد تا دنیا را برای آمدن حسین آماده کند

ظهور شد ۰

ظهور شد

صدا زدند! او ظهور کرده است و بسوی قدس راهی! نمی آیی؟ گفتم چرا ولی بعد از قضای نمازهای نخوانده ام و بعد ادای حق...

۰

سین مثل ساعت حرم به وقت زهرا

سفره نوروز کسی را شفاعت نمی کند فاطمه را دریابید زمانیکه سال تحویل میشود شب اول فروردین همه ساعت های خودشون را یک ساعتی تغییر...

۲

شنیدی میگن دلت پاک باشه

بهش گفتم: امام زمان (عج) رو دوست داری؟ گفت: آره ! خیلی دوسش دارم گفتم: امام زمان حجاب رو دوست داره یا نه؟ گفت: آره...