منــذِرون

منــذِرون

وضو نداری برای چی اومدی تو وبلاگم
.
.
من با وضو نوشتم ، تو هم با وضو ببین
تنبیه بی وضو:سه صلوات نقد بفرست
.
مااهلکنا من قریه الالها منذرون

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اخلاص» ثبت شده است

کوفیان

می خواستند از نفوذ بیشتر حسین

در دستگاه خدا جلوگیری کنند

اما عدو شود سبب خیر!

مــنذِرون ...

خنده شیطان را شنیدم

آنگاه که از ترس ریا، ترک اطاعت کردم

و او ترک اطاعت قصدش بود

و ریا بهانه!

مــنذِرون ...

صدای شیطان را شنیدم

آنگاه که می گفت اخلاص نداری!

چه سود دارد ریاکار

و قصدش این بود ترک عمل!

مــنذِرون ...

پرچم خدا بالاست...

این کار خوب هم در آفساید بود!

مــنذِرون ...

فاصله ایی نیست تا خدا

فقط باید برداشته شود...

این "منِ"لعنتی

مــنذِرون ...

کویر

سرانجام جنگلی بود

که برای خدا زندگی نکرد

مــنذِرون ...

خدایا

من خالیِ خالی ام

یعنی پُرِ پُر هستم

از غیر تو...!

مــنذِرون ...

خدایا برای  تمام

نفس هایی که

بی تو امد و رفت

توبه...

مــنذِرون ...

یعنی خیّری پیدا نمی شود

برای رضای خدا

مرا بسازد؟

مــنذِرون ...

کسی نگفت

فقط خدا!

.

غیر خدا را

دوست داشته باش

ولی فقط برای خدا!

مــنذِرون ...